Inspiracje: TO BYŁA WIELKA ZMIANAZ wiersza Roberta Frosta:

Przede mną były dwie drogi –
Wybrałem tę mniej uczęszczaną
I to była wielka zmiana”


Oraz w przekładzie Stanisława Barańczaka:

Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano Dwie drogi;
pojechałem tą mniej uczęszczaną
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.”


Komentarze