AFIRMACJE MOCY - Świadome uzdrawianie siebie i swojego życia. Programowanie umysłu. Spokój i pojednanie.

AFIRMACJE MOCY Afirmacje Mocy to świadome programowanie swojego umysłu w zgodzie z tym, do czego świadomie   zmi...

2 grudnia 2016

DUCHOWA EWOLUCJA. KONIEC DZIECIŃSTWA - DZIENNIKI WRZEŚNIOWE 2016





24.09.2016
Świadomość również ewoluuje na wysokich rejestrach.
Wychodzimy z etapu dzieciństwa.
Wchodzimy powoli w etap wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje i traktowanie z szacunkiem samych siebie. Również chodzi o szacunek dla przejawów świadomości w strefie materii trzeciego wymiaru, z jakim nasze wysokie stany świadomości tj. nasze wersje na najgłębszych poziomach, winny traktować same siebie na niższych poziomach.
To jednak następuje w efekcie pogłębiania samoświadomości, samopoznania w tymże trzecim wymiarze. Dopiero kiedy z tego niskiego pułapu dostrzeżemy jak traktujemy samych siebie, jak samym sobą  manipulujemy, jak wykorzystujemy i eksploatujemy  samych siebie i jakie trudne to jest do zniesienia oraz w efekcie postanowimy dokonać zmiany, wówczas informacja ta dotrze na najwyższe poziomy i na skutek sprzężenia zwrotnego  dokonana zmiana sposobu, w jaki traktujemy TUTAJ w materii samych siebie , swoje życie oraz otoczenie, wywrze wpływ na to, jak moja wysoka świadomość potraktuje mnie tutaj ,  z GÓRY.

Właśnie doprecyzowałam bardzo ważną konstatację, dokonaną na bazie własnych doświadczeń.  Niby oczywiste, a jednak wyciągnięte z własnej głębi nabiera wyjątkowego, odkrywczego znaczenia. Otóż…

Wchodzimy w etap świadomego podejmowania decyzji i odpowiedzialności za samych siebie na poziomie duchowym. Wszelkie reklamacje do Pana Boga, to zażalenia do samego siebie.
Dzieciom wygodniej jest obciążać odpowiedzialnością rodziców i też takie ich prawo. Ale to już za nami. Teraz decyduje samoświadomość    i    świadoma współpraca z wyższymi wymiarami.


Innymi słowy – aby na poziomie planowania zdarzeń dla naszego wymiaru mogły zostać wprowadzone konkretne zmiany w sposobie postępowania z nami tutaj, to konieczne jest, byśmy sami dostrzegli swoje tutaj postępowanie i fatalne jego dla nas skutki, chcieli dokonać konkretnej zmiany i taką podjęli decyzję.  Powyższe trzeba jeszcze połączyć ze zrozumieniem, że jesteśmy wersjami samych siebie z wyższych wymiarów, gdzie sami dla siebie przygotowujemy scenariusze zdarzeń.



Dzienniki, to rozmowy z samą sobą, zapis wielu refleksji i przemyśleń, a także przeżyć, olśnień i wglądów. Moje rozumienie rzeczy, w tu i teraz.






Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wasze ulubione